Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" και του ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου
    Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης

    Νέα Προϊόντα